Terug naar overzicht

Typicals?

Geplaatst op: 30 apr 2021

Hoe kan het ontwerp van een industriële besturing nu het beste gestart worden? Met gestandaardiseerde bouwstenen (ook wel typicals), of toch op een andere manier?

Een software engineer zal waarschijnlijk gestandaardiseerde software functiebouwstenen voorstellen, elektrotechnici gestandaardiseerde schema’s en mechanische engineers gestandaardiseerde assemblies (modules). Welk vorm(en) van typical hier ook verkozen worden als oplossing, in alle gevallen zal het tot problemen leiden. Om te beginnen zijn dit allemaal uni-disciplinaire oplossingen, maar vooral vanwege het feit dat wijzigingen in de klanteisen direct leiden tot veel werk extra werk.

Bijvoorbeeld:

Er moet een besturing ontworpen worden voor de volgende objecten

  • Motor M001 (Aandrijving aanvoerband), één draairichting, bedrijfs- en storingsmelding, 400VAC, 5,5kW
  • Sensor S001: detectie product aanwezig, digitaal signaal 24VDC

Als iedere discipline nu een typical invoegt, dan moeten hierin de namen, omschrijvingen en eigenschappen van de objecten verwerkt moeten worden.

Moet er nu een wijziging doorgevoerd worden, de motor krijgt bijvoorbeeld 2 draairichtingen, dan moet bij iedere discipline waar een typical is ingevoegd aanpassingen gedaan worden. Is de ingevoegde de typical al verder bewerkt (bijvoorbeeld de IO toegekend aan een specifieke aansluiting van PLC-kaarten), dan loopt de hoeveelheid werk snel op.

Kortom, het toepassen van typicals dient zo lang mogelijk uitgesteld te worden, aangezien wijzigingen veel werk kosten en typicals zijn per definitie discipline gerelateerd (niet mechatronisch). Toch zien we in de markt dat het gebruik van typicals breed gedragen wordt. Dit is niet logisch, want zodra een typical gebruikt wordt, is ook definitief bepaald met welk engineering systeem (software applicatie / platform) gewerkt gaat worden. Dit gaat dus ook nog eens ten koste van keuze vrijheid.

Configure4Me! gebruikt geen typicals en is toch in staat om iedere besturing door middel van configureren samen te stellen.

Meer weten? We nemen graag contact met u op!